4 redenen waarom er een groeiende markt voor studiekeuzecoaches is!

By Henriëtte Vrijenhoek

jan 22

Als studiekeuzecoach kun je jongeren niet alleen inzicht geven in zichzelf en in de wereld van opleidingen en beroepen, het is in deze tijd belangrijk ze bij de hand te meenemen, zodat er een keuze komt die een realistische kans van slagen heeft.

Vier redenen waarom er een groeiende markt is voor studiekeuzecoaches:

1 Zelf kiezen met je hart
Waar vroeger de familie heel veel invloed had op de keuze van een vervolgstudie, zien we nu dat veel jongeren vanuit hun hart een vervolgopleiding mogen kiezen. Maar kiezen is moeilijk, zeker als je niet veel weet van opleidingen en beroepen. Waar moet je dan beginnen? En hoe pak je dat aan? En ben je eigenlijk wel geschikt om deze opleiding te volgen of dat beroep uit te oefenen? Allemaal vragen die heel belangrijk zijn om tot een goede studiekeuze te komen.

2 Kies goed!
Maar stelt de jongere zichzelf deze vragen? In de meeste gevallen niet, terwijl je tegenwoordig eigenlijk meteen goed moet kiezen, omdat een verkeerde keuze zoveel geld kost. Jongeren baseren hun studiekeuze nog vaak op gevoel. De open dag was leuk, de opleiding lijkt interessant en Amsterdam is een geweldige stad; kortom het studentenleven lonkt. Een reality check of de opleiding wel écht bij je past en of je er ook de capaciteiten voor hebt, wordt vaak overgeslagen. Hierdoor is er heel veel uitval bij de overstap van de middelbare school naar het vervolgonderwijs.

3 Brein ontwikkeling
Maar ook als een jongere zich niet door zijn of haar gevoel laat leiden, is kiezen voor later lastig. Niet alleen omdat ze sterk in het hier en nu leven, maar ook omdat hun brein nog in ontwikkeling is met als gevolg dat ze nog onvoldoende vooruit kunnen denken.

4 Strenge eisen & hoge studiekosten
Niet alleen door de stijgende studiekosten, maar ook door de strenge eisen wat betreft het aantal studiepunten dat in het eerste jaar gehaald moet worden, realiseren scholieren en ouders zich dat ze scherper moeten zijn dan ooit. Maar hoe scherp kun je zijn als je te weinig kennis van zaken hebt?
De studiekeuzecoach is dan een uitkomst. Als studiekeuzecoach kun je de jongeren niet alleen inzicht geven in zichzelf en in de wereld van opleidingen en beroepen, je kunt ze ook bij het keuzeproces bij de hand meenemen, zodat er een keuze komt die een realistische kans van slagen heeft.

Mede door de tendens dat jongeren zich tegenwoordig bij hun studiekeuze minder laten leiden door hun vrienden en weer meer bij hun ouders te rade gaan, ligt het in de lijn der verwachtingen dat er steeds meer een beroep zal worden gedaan op een professionele studiekeuzecoach.

Wil jij studiekeuzecoach worden?

Schrijf je in voor de eerst volgende opleiding!

About the Author

Van jongs af aan wist Henriëtte al dat ze in het onderwijs wilde werken. Na de lerarenopleiding is ze in het reguliere vervolgonderwijs beland. Daarna heeft ze jaren het speciaal onderwijs ondersteund en daar is haar liefde voor de leerling 'met het rugzakje' ontstaan.