De trainers

“Een studiekeuze begint bij zelfkennis!”

Marianne is de coördinator van de opleiding. Sinds 2010 werkzaam als zelfstandig loopbaan- en studiekeuzecoach. Altijd op zoek naar de meest passende mogelijkheden en de beste kansen voor de “kiezer”. Een studiekeuze begint bij zelfkennis: wie ben ik, wat kan ik, waar liggen mijn interesses? Die zelfkennis in combinatie met Marianne’s kennis van de mogelijke studies vormen de sleutel voor een passende keuze.

Marianne zorgt voor de rode draad in de opleiding en brengt veel praktijkervaring mee. Zij verzorgt de onderdelen: Intake, MBO, HBO, WO, Het matchen van de leerling aan een opleiding en ontwikkelingen in beleid en wetgeving vanuit de overheid. Marianne is Noloc gecertificeerd.

marianne@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Marianne Geersing

Opleidingscoördinator

“Ogenschittering, optimisme, groeiend zelfvertrouwen en de concrete stap vooruit maken. Dat is waar hij voor gaat.”

Machiel Kneppers is een gedreven loopbaan- en keuzecoach.  Wat hij daarover zegt is dat geen ander vak dan het loopbaanvak dichterbij de realisatie van de toekomstwensen van zijn coachees staat. Prachtig, die ogenschittering, optimisme, groeiend zelfvertrouwen en de concrete stappen vooruit maken. Dat is waar hij vol voor gaat. 

De onderwerpen die Machiel voor zijn rekening neemt tijdens de opleiding Studiekeuzecoaching zijn: jouw positie als keuzecoach, de betekenis van arbeid, keuzeprocessen, omgaan met weerstand en netwerken. Daarnaast voert hij de dialoog aan over het verwerven van opdrachten als keuzecoach. Zijn ervaringen als keuzecoach zijn: individuele trajecten met jongvolwassenen, het leiden van een studiekeuzeprogramma met groepen jongeren, leider Werkplaats voor Ouders in Tijden van Studiekeuze en samenwerkingen met scholen.

Machiel is daarnaast gespecialiseerd in loopbaancoaching en coaching van mensen in de wereld van techniek en kartrekker mentorschap binnen een ingenieursbureau. Kwaliteiten die hij onder andere inzet zijn zijn creativiteit, gevoed door zijn associatieve vermogen en oog voor systemische aspect binnen samenwerkingen. Machiel gelooft in kennis delen. Dat geeft ieder kracht. Dat maakt dat hij als keuzecoach zijn verhalen, kennis, middelen graag deelt. De vragen van cursisten van de opleiding slijpen de vakgeest aan beide kanten. Machiel is Noloc gecertificeerd.

machiel@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Machiel Kneppers

Trainer

“In de opleiding Studiekeuzecoach smelten haar beide passies samen en kan ze je laten profiteren van haar ruime ervaring met jongeren!”

Van jongs af aan wist Henriëtte al dat ze in het onderwijs wilde werken. Na de lerarenopleiding is ze in het reguliere vervolgonderwijs beland. Daarna heeft ze jaren het speciaal onderwijs ondersteund en daar is haar liefde voor de leerling ‘met het rugzakje’ ontstaan. Deze leerlingen, die vaak zoveel in hun mars hebben, hebben haar geraakt door hun kwetsbaarheid en  openheid. Daarnaast is ze als onderwijsvernieuwer actief geweest. Voor het MBO heeft ze aan 2 onderwijsprojecten gewerkt die tot doel hadden om niet alleen de leerstof, maar ook de leeromgeving beter af te stemmen op de leerling van nu. 

Voor de klas staan heeft z’n charmes, maar ze voelt zich als een vis in het water als ze leerlingen in een kleinere setting kan begeleiden. Je kunt dan écht iets voor de ander betekenen. Ze heeft jarenlang met veel plezier als docent/studiebegeleider bij Instituut Nijenberg gewerkt, maar het ondernemersbloed stroomt door haar aderen, dus een eigen toko lag op een gegeven moment toch voor de hand (www.adhdenstresshantering.nl).

Naast het onderwijs heeft ze nog een andere passie, namelijk  psychologie. In 1999 is ze afgestudeerd als A&O psycholoog. Deze studie heeft haar breed gevormd en handvatten gegeven om de leerlingen nog beter te begrijpen en  te begeleiden.

In de opleiding Studiekeuzecoach smelten haar beide passies samen en kan ze je laten profiteren van haar ruime ervaring met jongeren. Ze laat je proeven waarom leerlingen zijn zoals ze zijn en ze vertaalt wetenschappelijk onderzoek naar de praktijk, zodat je met je kennis ook écht aan de slag kunt gaan om jongeren effectief te coachen. In de cursus neemt ze de onderdelen: De levensfase van de doelgroep, Counseling, Faalangt, ADHD, ASS, Hoogbegaafdheid, Hooggevoeligheid, Dyslexie, Dyscalculie en Globalisering en Verandering voor haar rekening.  Ze neemt je mee in de wereld van de jongeren en laat je zien en ervaren waarom jongeren zijn zoals ze zijn. 

henriette@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Henriëtte Vrijenhoek

Trainer

“Het is mijn passie om de studenten in studie en later in werk tot hun recht te laten komen!”

Connie Heijnekamp is al ruim 15 jaar een betrokken en gedreven studiekeuze- en loopbaancoach. Ooit is zij begonnen in de radiotherapie om van daaruit over te stappen naar het HR vak. Als rode draad liep daar altijd de ontwikkeling van mensen doorheen.

Zij werkt deels als zelfstandige en is deels werkzaam op scholen. De studenten begeleidt zij individueel of in groepen. Momenteel coacht zij een klas met studenten op het ROC die om wat voor een reden dan ook niet meer hun eigen studie kunnen vervolgen. Doordat de studie niet bij hen past maar bv ook door gedragsproblemen of verzuim. Hier is geen dag hetzelfde! Het is haar passie om de studenten in studie en later in werk tot hun recht te laten komen. Hen weer het vertrouwen te geven in zichzelf én in de toekomst. Haar startpunt is daarbij het talent van de student. Wat kan er wél en waar gaat het vlammetje van branden.

Daarnaast denkt zij mee in verschillende VSV projecten om ook zo het vroegtijdig schoolverlaten te voorkomen, heeft zij een LOB leerlijn opgezet, was projectleider overstap MBO-HBO en was zij mentor van allochtone jongeren in een buurtcentrum. Zij heeft ervaring met tal van (online) testinstrumenten en opdrachten en heeft diverse coach opleidingen gedaan.

Connie geeft je tijdens de opleiding inzicht in het Onderwijs van Nederland, het voortgezet onderwijs en voortijdig schoolverlaten. 

connie@opleidingstudiekeuzecoach.nl

Connie Heijnekamp

Trainer